Podružnica Obiteljski centar:

  • Romana Misir, prof. defektologije – Predstojnica
  • Ema Hrženjak, mag. psihologije
  • Ljiljana Malčić, dipl. socijalna radnica
  • Diana Hodak, mag. socijalne politike
  • Andrejana Bernat, dipl. iur.
  • Marijana Prelec, administrativni radnik

Podružnica Obiteljski centar Bjelovar je ustanova socijalne skrbi koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu pomoć i potporu djeci, mladima i obiteljima.

U savjetovalištu Podružnice Obiteljski centar korisnicima pružamo usluge individualnog psihosocijalnog, edukacijsko-rehabilitacijskog i pravnog savjetovanja koje provode stručnjaci navedenih profila koji se kontinuirano educiraju kako bi mogli pružiti što kvalitetniju stručnu pomoć i podršku našim korisnicima. U sklopu preventivnog rada Podružnica organizira i provodi različite grupne aktivnosti poput programa, tematskih radionica, grupa potpore, predavanja i edukacija.

 

Korisni linkovi