Centar za socijalnu skrb Bjelovar organizira rad u 4 odjela i 1 podružnici.

 

Ravnateljica

 • Daniela Popović, dipl. socijalna radnica

 

Prijemni ured

 • Slaven Starčić, mag. socijalnog rada

U prijemnom uredu uspostavlja se prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu, obavlja se inicijalna procjena potreba, daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi, te izvan tog sustava.

 

Odjel za novčana davanja

 • Maja Đukanović , mag. socijalnog rada
 • Matea Koren, mag. socijalnog rada
 • Gorjana Vukoja, mag. socijalnog rada
 • Andrea Šoštarko, mag. prava

 

Odjel rješava u prvom stupnju o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu, jednokratnu naknadu i naknadu u vezi s obrazovanjem; pruža usluge socijalnog i drugog stručnog rada; potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema; potiče i razvija dobrotvorne i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini.

 

Odjel za djecu, mlade i obitelj

 • Iva Fitnić Nekić, dipl. socijalna radnica;
 • Sanja Kučukalić, dipl. socijalna radnica
 • Marko Štavalj, mag. socijalnog rada
 • Sanela Mlatilik, mag. socijalne politike
 • Jasna Barić, dipl. psiholog
 • Albina Šapina, dipl. psiholog
 • Dražen Matuš, soc. pedagog
 • Mirela Lebinac, dipl. pravnica

 

Odjel rješava u prvom stupnju o pravima iz obiteljsko-pravne zaštite, rješava pitanja vezana za brak i odnose u braku i odnose roditelja i djece; provodi postupak posvojenja; rješava u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji djece i mladeži; rješava u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji djece i mladeži; zaštita prava i interesa djece i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju; rješava u prvom stupnju skrbništvo nad djecom i mladež, te poduzima potrebne radnje za zaštitu imovinskih prava i interesa štićenika; provodi poslove u vezi s udomiteljstvom djece i mladeži; sudjeluje u suzbijanju nasilja u obiteljima s djecom i mladeži.

 

Odjel za odrasle osobe

 • Saša Alebić, dipl. socijalni radnik
 • Biljana Biškup, dipl. socijalna radnica
 • Sonja Galović, dipl. socijalna radnica
 • Stana Prskalo, dipl. socijalna radnica
 • Lidija Kozić, dipl. socijalna radnica
 • Irena Sitar, dipl. socijalna radnica
 • Maja Mačešić, dipl. socijalna radnica
 • Daniela Gazibara, dipl. pravnica
 • Aleksandar Kolundžić, mag. psihologije

Odjel obavlja poslove zaštite starijih i nemoćnih osoba, odraslih osoba sa invaliditetom, odraslih osoba pod skrbništvom i osoba nad kojima roditelji ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti; sudjeluje u suzbijanju nasilja u obitelji i ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim oblicima ovisnosti; rješava u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji, pravu na pomoć i njegu u kući, te provođenje postupka priznavanja prava na status roditelja njegovatelja; prati prilike smještenih osoba, poduzima radnje za njihovo daljnje zbrinjavanje i poduzima radnje za zaštitu njihovih interesa

 

Podružnica Obiteljski centar:

 • Romana Misir, prof. defektologije – Predstojnica
 • Ema Hrženjak, mag. psihologije
 • Ljiljana Malčić, dipl. socijalna radnica
 • Diana Hodak, mag. socijalne politike
 • Andrejana Bernat, dipl. iur.
 • Marijana Prelec, administrativni radnik

 

Računovodstveni, financijski i pomoćno-tehnički poslovi

 • Ankica Pavlović, voditelj računovodstva
 • Lidija Kržak, blagajnik-likvidator
 • Blanka Pavičić, blagajnik-likvidator
 • Đurđica Lovković, administrativni radnik
 • Jasmina Rajković, administrativni radnik
 • Lolita Rešetar, administrativni radnik
 • Tomislav Pleić, vozač
 • Nada Jarebica, čistačica