Korisni zakoni:

Ustav („Narodne novine“ 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 05/14)

 

Osnovni zakoni:

 1. Zakon o socijalnoj skrbi
 2. Obiteljski zakon

 

Važni zakoni:

 1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09)
 2. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine“ 137/09, 14/10 i 60/10)
 3. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama („Narodne novine“ 76/14)
 4. Zakon o udomiteljstvu („Narodne novine“ 90/11, 78/12)
 5. Zakon o dadiljama (“Narodne novine” 37/13)
 6. Kazneni zakon („Narodne novine“ 125/11, 144/12)
 7. Zakon o sudovima za mladež („Narodne novine“ 12/02 i 84/11, 148/13)
 8. Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje („Narodne novine“ 153/09)
 9. Prekršajni zakon („Narodne novine“ 107/07, 39/13, 157/13)

 

Ostali zakoni:

 1. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“ 62/08, 44/11 i 81/11)
 2. Zakon o pučkom pravobranitelji („Narodne novine“ 60/92)
 3. Zakon o pravobranitelju za djecu („Narodne novine“ 96/03)
 4. Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“ 53/91, 9/92 i 77/92)
 5. Zakon o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ 82/08)
 6. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ 35/05 i 41/08)
 7. Zakon o radu („Narodne novine“ 93/14)
 8. Zakon o nasljeđivanju („Narodne novine“ 48/03, 163/03 i 35/05)
 9. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
 10. Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12)