Centar za socijalnu skrb Bjelovar

J.J. Strossmayera 2

telefon: (043) 247 260 (centrala)
telefax: (043) 247 270

e-mail: czss@bj.t-com.hr

Radno vrijeme: pon-pet 7:00 – 15:00 sati (pauza od 10-10,30)

Rad sa strankama: ponedjeljak, srijeda, četvrtak 8:00-13:00

 

Centar za socijalnu skrb Bjelovar – Podružnica Obiteljski centar

Masarykova 8

telefon: (043) 277 060
telefax: (043) 277 061

e-mail: obiteljski.centar@oc-bbz.hr

Radno vrijeme: pon-pet 7:00 – 15:00 sati