Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Centru za socijalnu skrb Bjelovar. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži slijedom poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama.

Odlukom ravnateljice Centra za socijalnu skrb Bjelovar, Klasa: 011-02/19-02/2, Ur.broj: 2103-14/01-01-19-2 od 16. travnja 2019. godine, kao mjerodavna osoba za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – službenik za informiranje imenovana je Daniela Gazibara, dipl. pravnica.

 

Za ostvarivanje prava na pristup informaciji Daniela Gazibara dostupna je putem telefona, telefaxa, e-maila ili osobno u sobi br. 17. Centra za socijalnu skrb Bjelovar.

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Centar za socijalnu skrb Bjelovar, J.J.Strossmayera 2
  • elektroničkom poštom na adresu: daniela.gazibara@socskrb.hr
  • na broj fax-a: 043 247 270
  • na broj telefona: 043 247 274
  • donijeti osobno u pisarnicu Centra radnim danom od 8:00 do 13:00 sati.