Grad Bjelovar prijavio se za projekt „Mi to možemo“, a odnosi se na podršku socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina UP.02.1.1.06 Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Za više informacija o projektu pogledajte na poveznici grada Bjelovara: Mi to možemo, UP.02.1.1.06.0072 – Grad Bjelovar