„ Nagrada za promicanje prava djeteta“ u 2019. godini.

Temeljem Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj: 96/03 i 33.05/ i članka 2. Pravilnika o Nagradi o promicanju prava djeteta (Narodne novine, br. 111/05) Ministarstva za demografiju, obitelji, mlade i socijalnu politiku raspisalo je natječaj za dodjelu „ Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2019. godini.

 

Ministarstvo je raspisalo Natječaj za dodjelu „ Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2019. godini, molim da objavite poveznicu da je natječaj objavljen u 11. rujna 2019. godine u „ Narodnim novinama“ te na web stranici Ministarstva za demografiju, mlade i socijalnu politiku (www.mdomps.hr), a otvoren je 15 dana od dana objave, odnosno 26. rujna 2019. godine.

 

U natječaju su objavljeni kriteriji za dodjelu Nagrade, postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.