STRUČNI RADNICI CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB NISU KRIVI ZA ZLODJELA POJEDINCA

Centar za socijalnu skrb Bjelovar

J.J. Strossmayera 2

Bjelovar

U Bjelovaru, 4. ožujka 2019. godine

 

  • MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU
  • HRVATSKA KOMORA SOCIJALNIH RADNIKA
  • HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA
  • HRVATSKA UDRUGA SOCIJALNIH RADNIKA
  • PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU
  • SINDIKAT ZAPOSLENIKA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE
  • CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR
  • I SVI DRUGI CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

 

STRUČNI RADNICI CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB NISU KRIVI ZA ZLODJELA POJEDINCA

 

Poštovani,

Potaknuti trenutnim događanjima u Zadru, ali i svim ostalim centrima za socijalnu skrb koji su se našli na udaru javnosti u posljednje vrijeme, obraćamo se sa sljedećim navodom, te tražimo podršku Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, Hrvatske komore socijalnih radnika, Hrvatske udruge socijalnih radnika, Hrvatske psihološke komore i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Tražimo zaštitu dostojanstva struke te nas kao radnika i pojedinaca od javnog linča i neodgovornog i neprofesionalnog novinarstva.

Centri za socijalnu skrb su javnopravno tijelo i stručni radnici rade samo ono što je zakonom izričito propisano. Zakonom nigdje nije propisano da stručni radnik odgovara za nedjelo pojedinca. Stručni radnik eventualno može odgovarati za propuste u radu, ali to je usko vezano uz slijedeću činjenicu koja je nepobitna, a to je nedostatak stručnih radnika.

Centar za socijalnu skrb Bjelovar djeluje na području od 632 km² koje broji 56 596 stanovnika prema popisu stanovništva iz 2011. godine. U Centru su zaposlena 22 stručna  radnika, a u skladu sa Pravilnikom o minimalnim uvjetima prostora opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb kojeg donosi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi, na temelju kojeg svaki centar donosi Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova nedostaje nam 8 stručnih radnika. Uvidom u službenu evidenciju predmeta utvrđeno je da je Centar za socijalnu skrb Bjelovar tijekom 2017. godine imao 6454 predmeta, a 2018. godine 9138 predmeta.

Uzevši u obzir sve navedeno, osuđujemo medijske istupe ministrice Nade Murganić koja je prozvala i osudila djelatnike CZSS Zadar prije konačnih rezultata inspekcijskog nadzora. Kao prvo, ne postoji mjera iz obiteljsko-pravne zaštite koja propisuje svakodnevni obilazak korisnika. Nadalje, javno nas se optužuje da se previše bavimo papirologijom, a samo Ministarstvo određuje takav način rada, jer se velik dio našeg rada svodi na pisanje statističkih izvještaja, očitovanja na zahtjev drugih tijela i Ministarstva, službene zabilješke za svaku poduzetu radnju i drugih mnogobrojnih administrativnih poslova, koji se od nas traže na svakodnevnoj razini.

Nije istina da mi kao predstavnici državnih tijela nešto ne želimo odraditi, kako se to u javnosti prezentira, već smo ograničeni onim što je izričito propisano zakonom, a ti isti zakoni prava roditelja kao pojedinca stavljaju iznad naših ovlasti. Unatoč mišljenju javnosti, stručni radnici ne smiju ulaziti u prostor ako se tome protive korisnici tog prostora, ne možemo provoditi mjere obiteljsko-pravne zaštite ako korisnici ne surađuju, a sve to u skladu s našim zakonima i pravilnicima koji su u nadležnosti Ministarstva.

Javnost treba čuti da svaki pojedinac ima vlast i odgovornost nad svojim djelom i ponašanjem, nitko drugi. Obzirom da centri mogu samo ono što im zakon odredi, a javnost može sve što im zakon ne zabranjuje, pozivamo i javnost da ne žmiri i ne okreće glavu i prebacuje odgovornost na institucije.

Ovim putem pozivamo sve centre da izađu u javnost sa svojim podacima o nedostatku stručnih radnika i uvjetima rada.

Pritom dajemo podršku djelatnicima Centra za socijalnu skrb Zadar te izražavamo duboko žaljenje radi tragičnog događaja na Pagu.

 

 

Djelatnici Centra za socijalnu skrb Bjelovar