Preporuka CM/Rec(2018)7 Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju

Više informacija: Preporuka CM-Rec(2018)7 Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju.pdf

Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2018.g.

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU objavilo je natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2018. godini.   Više o natječaju na linku:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8257466.html

Brižna obitelj za svako dijete: Kreće nacionalna kampanja za promicanje udomiteljstva „Svako dijete treba obitelj“

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i UNICEF, u suradnji s Forumom za kvalitetno udomiteljstvo djece najavili su početak nacionalne kampanje „Svako dijete treba obitelj“. Cilj kampanje je povećanje broja toplih, brižnih udomiteljskih obitelji za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Prema posljednjim podacima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u udomiteljskim […]

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE VEZANO UZ OBJAVU POD NAZIVOM “ONKOLOŠKI BOLESNIK IMA PRAVO NA 600,00 KUNA MJESEČNO POMOĆI”

Više na linku: https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/priopcenje-za-medije-vezano-uz-objavu-pod-nazivom-onkoloski-bolesnik-ima-pravo-na-600-00-kn-mjesecno-pomoci/10227